Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נתיבות

'מונית הכסף'

'מונית הכסף'

admin

המונית מגיעה בכל מוצ"ש  לתלמידי הישיבה התיכונית דרכא נתיבות ובתי הספר חמ"ד יסודי בעיר, ומקיימת חידון שאלות טריוויה נושא פרסים על פרשת השבוע. על מנת להשתתף... לקריאת הכתבה »